Note de cercetare

În cadrul secțiunii „Note de cercetare” pot fi consultate și descărcate gratuit studii complementare celor publicate în ediția tipărită a revistei.
Pentru a descărca materialele este necesar să dați click pe nota de cercetare care vă interesează.

Câteva aspecte sociale şi psihologice ale migraţiei medicilor români în Franţa

Autor: MARIANA LECARPENTIER
An apariție: Iunie 2014 (R.P.S. nr. 33/ 2014)
Fenomenul migraţiei medicilor români în Franţa se înscrie în procesul de mondializare a forţei de muncà în domeniul sànàtàţii. Factori socioprofesionali şi subiectivi construiesc « dorinţa unei vieţi mai bune în altà parte », contribuind la realizarea unui proiect de viatà, uneori, la menţinerea ofertei de servicii în ţară de destinaţie, compromitand oferta de servicii în ţară din România. Printre factorii care determinà intenţia latentà a medicilor de a emigra în alte tàri ale Uniunii Europeene, unde salariul mediu este de cca. 10 ori mai mare decât cel din România, fugureazà nivelul actual de finanţare a sistemului de sànàtate publicà în România, dar şi condiţiile de desfàsurare a muncii (Bourdieu, 1986), gradul de satisfacţie personalà şi profesionalà, de stress, de corupţie, de solicitare la locul de muncà, (Dorenescu, Manea, 2013).